!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

P-platspolicy

1. De fyra handikappplatser som finns i garaget får endast nyttjas/hyras av personer som innehar ett aktuellt handikapptillstånd.

2. Om medlem utan giltigt handikapptillstånd hyr en handikapplats i garaget, skall det villkoras i parkeringsplatsavtalet att om behov av handikapplats uppstår inom föreningen, är medlemmen utan handikapptillstånd skyldig att byta sin parkeringsplats mot annan ledig plats inom garaget.

3. Har man ett tillfälligt tillstånd för handikapplats ställs man, när detta löper ut, i den ordinarie kön till övriga platser i garaget. Dock med förtur i kön.

4. Medlemmar i föreningen har möjlighet att hyra en parkeringsplats per lägenhet.

5. Om samtliga parkeringsplatser i garaget och utomhus är uthyrda gäller kö för parkeringsplats inom föreningen. Denna hanteras av Storholmen Förvaltning.

6. Om det finns parkeringsplatser som ej är uthyrda kan medlemmar i föreningen få hyra en extra plats. Denna plats kan sägas upp av Storholmen, med en månads uppsägningstid, vid brist på parkeringsplatser.

7. Parkeringsplatser kan ej överlåtas till ny bostadsrättsinnehavare i samband med försäljning. Avtal för parkeringsplats skrivs separat.

 

Styrelsen

2016-01-01