!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Trivselregler

Trivselregler inom Brf Pyramidalmen

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Tillsammans äger och förvaltar vi våra hus. Genom att följa våra trivselregler blir vårt boende ännu mer trivsamt.

Ansvar
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordnings- och trivselfrågor vilket innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför huset.

Medlemmar i BRF Pyramidalmen är alla skyldiga att rätta sig efter reglerna, ta ansvar för den egna lägenheten och gemensamma utrymmen. Att bo i en bostadsrätt innebär inte bara rätten till en bostad utan även skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna
Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning får endast ske efter godkännande av styrelsen. Skäl som kan godkännas är provboende, tjänst eller studier på annan ort, militärtjänstgöring etc. Vid uthyrning ska ett kontrakt skrivas mellan medlem och hyresgäst och en kopia ska skickas till styrelsen.

Säkerhet
Lämna inte ut portkoden till obehöriga och släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Stäng förråds- och ytterdörrar efter er och se till att de går i lås för att minska risken för inbrott. Skadedjur har tagit sig in via öppna balkong- och ytterdörrar på markplan så lämna ej dessa öppna utan uppsikt. Fungerar inte lås, vänligen felanmäl omgående.

Din lägenhet är försedd med brandvarnare, kontrollera regelbundet att den fungerar. Barnvagnar, rollatorer, cyklar eller annat brännbart får inte stå utanför era dörrar eller i trapphuset p g a den giftiga rök som dessa kan utveckla vid brand samt att de kan utgöra ett hinder vid utrymning.

Rökning är självklart förbjudet i alla gemensamma utrymmen och tänk på att inte stå direkt utanför porten och rök då lukten lätt sprider sig in i trapphuset.

Vid reparation i lägenhet
Vid ev reparationer i din bostad vänligen ta hänsyn till dina grannar. Det innebär bl.a att en ombyggnation i lägenheten får pågå måndag till fredag kl 7 till 20, lördagar och söndagar kl 9 till 18. Mindre jobb som du själv utför i lägenheten och som innebär att du inte hamrar, sågar eller borrar i vägg, tak eller golv får pågå alla dagar mellan kl 7 till 22.

Störande beteende
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss och garage. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel.

Styrelsen rekommenderar att tvättmaskiner och torktumlare inte bör köras mellan kl 22 - 6 alla dagar i veckan, då ljud från dessa maskiner kan störa dina grannars nattsömn. 

Den som inte följer dessa trivselregler kommer i första hand erhålla en muntlig varning från styrelsen. Om inte detta efterlevs, kommer styrelsen utfärda en skriftlig varning till medlemmen. Om ingen av dessa två erinranden efterföljs, kommer styrelsen vidtaga rättsliga åtgärder som i slutändan kan leda till att medlemmen tvingas att flytta från föreningen.

Skräp
Hjälp till att hålla våra trapphus, grönområde och parkering rent från skräp och släng inte fimpar, snus och skräp på marken. Ställ inga sopor i trapphus då detta snabbt sprider en odör genom hela trapphuset.

Utrustning i lägenheterna
Utrustningen i lägenheterna är valfri men med några få undantag. Köksfläkten får inte vare en motordriven fläkt utan enbart självdrag där spjäll reglerar luftflödet. Sätts en motordriven fläkt in kommer det störa lufttrycket och blåsa in matos i grannars lägenheter. Avfallskvarnar får inte installeras med hänsyn till ökad risk för stopp i avloppsdragning och stammar. Blir det stopp och en avfallskvarn finns installerad kan lägenhetsinnehavaren bli ersättningsskyldig för det jobb som krävs för att dels rensa bort stoppet samt ta bort avfallskvarnen.

Husen och tillhörande byggnader
Husens fasader är putsade regelväggar byggda med så kallad envägstätning. Detta innebär att de är mycket känsliga för yttre påverkan och minsta lilla spricka kan orsaka omfattande fuktskador. Ser ni en misstänkt skada så rapportera detta till styrelsen omgående. På grund av detta är det därför inte tillåtet att göra inverkan på fasad, exempelvis fästa anordningar eller borra hål.

Parabol och antenn
Det är inte tillåtet att montera parabol eller antenn på fastighetens tak, skorsten, fasad, balkong eller fönster.

Balkong och Uteplats
Grillning får inte förekomma över öppen låga, exempelvis med kol och gas på grund av brandrisken. Däremot är det tillåtet att använda elgrill.

Fåglar får ej matas från balkong, uteplats eller grönområde då det drar till sig skadedjur. 

Röker du så tänk på att din rök lätt sugs in till grannarnas lägenheter då husets ventilation bygger på undertryck. Fimpar får absolut inte slängas från balkonger och uteplatser, var och en tar hand om det avfall de producerar. Fimpar ska heller inte slängas utanför ytterdörren.

Har du blomsterlådor på din balkong så häng lådorna på insidan av balkongen för att minska skaderisken. Tänk på grannen under när Du vattnar så att det inte rinner ner på dennes uteplats/balkong. Det är inte tillåtet att göra fasta installationer på balkong och uteplatser förutom inglasning och markiser enligt befintligt bygglov. Kontakta styrelsen för information.

Balkongen får inte användas för att skaka av mattor, sängkläder etc så att det påverkar grannarna. Antenner eller andra arrangemang som sticker ut utanför balkongräcket är inte tillåtna.

Uteplatsen får inte utökas utanför befintlig häck eller betongplatta. Ett staket eller plank får sättas upp och måste passa väl in i husets övriga stil och vara likadana till färg och form. Det måste sättas upp innanför den planterade häcken som omgärdar uteplatsen och får inte fästas i husets fasad. Plank får vara maximalt 110 cm högt (Plank är en tät konstruktion som har mindre än 50% luft mellan plankorna). Ett staket får vara maximalt 180 cm högt (Staket är en avskärmning som är genomsiktlig från alla håll och ska ha minst 50% luft mellan plankorna. Även en spaljé får vara maximalt 180 cm hög (Spaljé är en inhägnad som har en genomsiktlighet på mer   än 50%). Vid tveksamheter kontakta styrelsen och bifoga gärna en skiss. Titta gärna på grannarnas design för att uppnå en så snygg utemiljö som möjligt.

Planteringarna runt uteplatser, på innergård och på övriga platser som ingår i Brf Pyramidalmens område, ägs av föreningen och får inte tas bort eller ersättas av andra växter.

Gemensamma utrymmen
Skyltning genom anslag på husets ytterväggar, i entréer eller i trapphus får inte ske utan styrelsens medgivande. Tillfälliga mäklaranslag vid lägenhetsförsäljning är godkända men ska avlägsnas av säljare eller mäklare efter visning.

Håll så god ordning som möjligt i återvinnings- och cykelrum. Det är vi medlemmar som ansvarar för städningen i dessa utrymmen. Mopeder får enbart vinterförvaras i cykelrum och tanken får då enbart innehålla ca 3 dl bränsle. 

Grovsopor ska inte ställas eller slängas i återvinningsrummet utan enbart hushållssopor, tömda och rena förpackningar, hopvikta kartonger och tidningar samt batterier. Rengöring av sopkärlen är inte något som ingår utan kostar föreningen extra, knyt därför ihop soppåsen ordentligt. 

Förvaringsutrymmen för rullstolar och barnvagnar finns på källarplanet i respektive hus.

Grönområden
Hjälp till att hålla ytorna fria från skräp och i god ordning. Var rädd om planterade häckar, träd och rabatter.

Som förälder är du ansvarig för att återställa/ersätta eventuell oreda/skada som lekar kan orsaka. Rastning av husdjur är inte tillåtet på föreningens mark. 

Bollsport är ej heller tillåtet på innergården med hänsyn till bullerstörningar och säkerhetsrisk gällande fönster samt skador och smuts på fasaden. På övrig mark gäller stadens regler och för hundar gäller koppeltvång i hela parken året runt.

Parkering
Parkering får endast ske på anvisade platser och hyrs ut av föreningen. Parkeringsplatsen är inte knuten till lägenheten och kan inte överlåtas vid lägenhetsförsäljning. Vid i- och urlastning får parkering ske på andra platser men fordonet ska avlägsnas så fort lastningen är klar. Föreningen har ett eget p-platssystem som sköts och hanteras av Storholmen Förvaltning.

Garaget
Visa hänsyn mot dina grannar och parkera bilen inom den markerade rutan så att den inte är i vägen.

Garaget är avsett endast för parkering av fordon. Det är inte tillåtet att använda garageplatsen som ett extra förrådsutrymme

Nycklar och inpasseringsbrickor
Vid förlust av inpasseringsbricka ska detta omedelbart anmälas till styrelsen. Brickan är en värdesak och ska följa med bostaden. För varje bostad finns det 3 stycken brickor (dessa delades ut i samband med inflyttning).

När styrelsen får information om borttappad inpasseringsbricka kommer brickan att avprogrammeras. Detta för att skydda oss från ovälkomna besök i trapphus och garage.

Styrelsen tar ut en avgift på SEK 500 för förlorad inpasseringsbricka.

Har du frågor
Har du frågor eller funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@pyramidalmen.se