!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK


Välkommen till Brf Pyramidalmens hemsida!

Långbro Park ligger i en vacker dalgång i stadsdelen Älvsjö, som ligger en mil sydväst om Stockholm city. Här har genomförts en varsam men genomgripande omvandling, där befintliga sekelskiftesbyggnader och den klassiska parkanläggningen bevarats och utvecklats.

Har du som medlem något som du anser borde vara med på hemsidan så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med styrelsen, styrelsen@pyramidalmen.se.

 

 

 

Nyheter:

Rundeln på gården - skötsel

2018-06-20

Den nyplanterade murgrönan i rundeln på gården behöver i början vattnas mycket för att planterna ska rota sig. Vattenmängderna är dock inte så stora som det kan verka och det är ingen risk för underliggande garagetak.  

Magnoliabuskens bladverk ser för tillfället inte så bra ut, men enligt Parkservice Stockholm är det ingen fara. Säcken vid trädet ska fyllas en gång i veckan.

Stort tack, Göran Björkman, för att du frivilligt ställer upp och sköter vattningen av växterna i rundeln!

Styrelsen

Cykelställ - uppdaterad information

2018-06-07

Svenska Cykelrum, som ska byta ut alla befintliga cykelställ, har fått en felleverans, vilket innebär att vi den 25 juni enbart kommer att kunna byta ut de cykelställ som är utomhus (på gården och utanför garaget).

Vi återkommer med nytt datum när vi ska åtgärda cykelrummen, men mest troligt är att det sker i början av augusti.

Fortfarande gäller att du som har en cykel stående i cykelställen, måste se till att den inte är fastlåst i cykelstället. Installatörerna kommer att knipsa låsen för att kunna flytta fastlåsta cyklar. Ingen ersättning utgår om de måste göra detta.

Kontakta gärna Mats Andersson, ordförande, om du har några frågor.

Nya cykelställ - måndagen den 25 juni

2018-05-29

Svenska Cykelrum kommer att byta ut alla befintliga cykelställ - förutom de som redan är stöldsäkra utanför garaget - mot nya, mer stöldsäkra cykelställ. Detta gäller både utomhus och i våra cykelrum. Stora cykelrummet kommer dessutom att förses med upphängningskrokar där de cyklar, som inte används mer än sporadiskt eller endast förvaras, kommer att hängas upp.

För att se hela meddelandet och få information om praktiska detaljer, klicka på länken.

Golv på balkong

2018-05-22

Om du vill lägga in ett golv på din balkong, exempelvis någon form av trallar, konstgräs etc, ska golvet inte läggas dikt mot balkonggolvet utan ha någon form av luftspalt. Detta för att undvika att kvarvarande vatten eller fukt tränger ner på underliggande balkong via skarven mellan betongblocken.

Resultat av enkät angående laddstolpar

2018-05-22

Av enkäten framgår att 5 medlemmar har eller har för avsikt att skaffa en bil som drivs på el inom ett till två år. 17 medlemmar planerar att göra det tidigast om mer än tre år. Samtidigt menar 29 medlemmar att de inte avser att skaffa en bil som drivs på el. Därutöver är det 33 medlemmar som valt att inte delta i enkäten.

Med anledning av enkätens resultat har styrelsen beslutat att bordlägga frågan tills vidare. Styrelsen vill dock framhålla att vi kommer att följa utvecklingen gällande bilar som drivs på el.

Har du frågor rörande enkäten, kontakta gärna Göran Martinsen.

Protokolll från föreningsstämman

2018-04-26

För att läsa protokollet från föreningsstämman den 12 april 2018, gå in under Dokument, Föreningsstämma till höger på sidan eller klicka på länken.

Kalender

Styrelsemöte
2018-08-21 kl 19:00

Styrelsemöte
2018-09-11 kl 19:00

Styrelsemöte
2018-10-23 kl 19:00