Brf Pyramidalmen
Tisdag 2 September 2014 (v36)

Välkommen till Brf Pyramidalmens hemsida!

Långbro Park ligger i en vacker dalgång i stadsdelen Älvsjö, som ligger en mil sydväst om Stockholm city. Här pågår en varsam men genomgripande omvandling, där befintliga sekelskiftesbyggnader och den klassiska parkanläggningen bevaras och utvecklas.

Har du som medlem något som du anser borde vara med på hemsidan så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med styrelsen, styrelsen@pyramidalmen.se.

Nyhetsbrev

Du som vill ha våra nyhetsbrev via epost vänligen registrera dig. Detta gör du på sidan Pyramidnytt som du även hittar i vänstermarginalen.

 

 

Nyheter:

Åtgärdande av anmärkningar från garantibesiktningen

Garantiarbetena börjar måndagen den 1 september och beräknas ta totalt cirka 8 veckor. Arbetena påbörjas i port 382 därefter i 380, 390, 388, 386 samt sist 384. Arbetena kommer att ske mellan kl 08.00-16.00 måndag till fredag.

Lappar kommer att sättas upp i portarna innan arbetet påbörjas och varje medlem får en särskild notering när hantverkarna kommer till deras lägenhet. Om ni ej kan vara hemma, så skall ni ställa låset i serviceläge. Övrig information kommer att anslås i respektive port och till varje enskild medlem.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-08-29)

Höstträff

På söndag den 28/9 bjuder vi in till höstträff/höststädning för alla medlemmar i föreningen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-08-14)

Sprickor i lägenhet på grund av sprängning

Sprickor kan uppkomma i lägenheterna på grund av sprängning­arna vid bygget av Grindstugorna. Om du upptäcker att nya sprickor har uppkommit ska du rapportera detta till styrelsen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-07-02)

Ombyggnad i lägenhet

Kom ihåg att du alltid måste informera styrelsen när du planerar att göra en ombyggnation i din lägenhet (se föreningens stadgar, 27§).

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-07-02)

Byte av entreprenör för städning

Från och med den 1 juli kommer Maries Puts & Städ AB att utföra städningen av entréer och trapphus. Normalt kommer städningen att utföras på onsdagar.

En mer genomgripande storstädning av samtliga trapphus kommer att utföras måndagen och tisdagen den 14 – 15 juli.

Vänliga hälsningar
Brf Pyramidalmens styrelse

(2014-07-02)

Trädgårdsskötsel på vår gård i sommar

Styrelsen har tecknat avtal med Karålas Byrålåda, ett lokalt trädgårdsmästarföretag i Älvsjö, avseende trädgårdsskötsel av föreningens gård under juli. Ogräs kommer att rensas, häckarna runt sofforna beskäras. Trädet kommer att beskäras för att det ska få en vacker form på kronan.

Till föreningen har införskaffats vattenslang, som tillsammans med en vattenkanna förvaras i barnvagnsförrådet på källarplanet i 386.

Vänliga hälsningar
Brf Pyramidalmens Styrelse

(2014-07-02)

Garageporten går att frikoppla vid strömavbrott

Vid ett eventuellt strömavbrott går det nu att frikoppla garageporten och öppna den för hand. Följ anvisningarna på den gula skylten.

OBS! – på förekommen anledning. Den som frikopplar armen till garageporten måste stänga porten och återställa kopplingen igen. I annat fall kommer garageporten att stå vidöppen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-06-14)

Protokoll från årets föreningsstämma

Nu finns protokollet från den senaste föreningsstämman att ladda ner på sidan Föreningsstämma.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-06-12)

Nyheter

Åtgärdande av anmärkningar från garantibesiktningen
Garantiarbetena börjar måndagen den 1 september… (2014-08-29)

Höstträff
På söndag den 28/9 bjuder vi in till höstträff/höststädning… (2014-08-14)

Sprickor i lägenhet på grund av sprängning
Sprickor kan uppkomma i lägenheterna på… (2014-07-02)

Kalender

Styrelsemöte
(2014-09-09)

Höstträff
På söndag den 28/9 bjuder vi in till höstträff/höststädning… (2014-09-28)

Styrelsemöte
(2014-10-14)

Anslagstavla

Vatten i garaget
(2014-08-29)

E-posta webbansvarig | Logga in | Glömt lösenordet?