Hämtar...
MENY

Brf Pyramidalmen

Hämtar...

Välkommen till Brf Pyramidalmens hemsida!

Långbro Park ligger i en vacker dalgång i stadsdelen Älvsjö, som ligger en mil sydväst om Stockholm city. Här pågår en varsam men genomgripande omvandling, där befintliga sekelskiftesbyggnader och den klassiska parkanläggningen bevaras och utvecklas.

Har du som medlem något som du anser borde vara med på hemsidan så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med styrelsen, styrelsen@pyramidalmen.se.

Nyhetsbrev

Du som vill ha våra nyhetsbrev via epost vänligen registrera dig. Detta gör du på sidan Pyramidnytt som du även hittar i vänstermarginalen.

 

 

Nyheter:

2015-04-02

Protokoll från extra föreningsstämma

Protokollet från den extrainsatta föreningsstämman den 2015-03-03 finns nu tillgängligt här.

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Pyramidalmen

2015-03-23

Avslutning av 2-årsgarantibesiktning

De delar som har 2 års garanti och som avslutades 2014-06-07 är:

  • VS-armaturer (blandare)
  • Vitvaror
  • Målning och tapetsering

Övrigt har 5 års garanti.

För hantering av reklamationer under år 3-5, d.v.s. fram till 2017-06-07, gäller följande: 

  • Garantifel under år 3-5 skall anmälas till Brf Pyramidalmens styrelse.
  • Styrelsen gör en skriftlig reklamation på JMs webformulär på JMs hemsida

Efter garantitidens utgång 2017-06-07 har JM AB ansvar i ytterligare 5 år för väsentliga fel förorsakade av vårdslöshet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Pyramidalmen

2015-03-18

Information inför ordinarie föreningsstämma

Datum: 20 maj 2015 kl 18.30
Plats: Johan Skytteskolans aula, Västerängsvägen 19, Älvsjö

Inför stämman har samtliga medlemmar möjlighet att lämna in motioner. Var vänlig använd blanketten "Motion till föreningsstämma" som du hittar här. Motionerna skickas till mailadressen styrelsen@pyramidalmen.se eller läggs i föreningens brevlåda, Johan Skyttes väg 390, senast den 9 april 2015. 

Formell kallelse samt dagordning till stämman kommer att utdelas till samtliga medlemmar i god tid före stämman.

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Pyramidalmen

2015-03-05

Våtsug införskaffad

Föreningen har införskaffat en våtsug till garaget för att:

  • ta hand om smältvatten, som bildar stora pölar
  • städa bort grus, sand och finpartiklar
  • ha i beredskap vid eventuella framtida översvämningar

Vi söker medlemmar i föreningen som är intresserade av att förbättra miljön i garaget genom att hjälpa till med att använda våtsugen. Resultatet blir ett torrt och rent golv och mindre damm i luften.

Är du intresserad, kontakta:

Dan Behr 072-241 22 08
Sargon Kasto  073-990 92 08

 

Våtsug

2015-02-15

Förlängning av avtal med TeliaSonera

Styrelsen har tecknat ett nytt avtal med TeliaSonera avseende Kollektiv Bredband 100/10 Mbit/s, Kollektiv Digital ”Lagom”, Kollektiv Bredbandstelefoni och Serviceavtal som sträcker sig fram t.o.m. 12 september 2018 till en kostnad om 212 kronor/månad och medlem.

I Telia Digital-TV med grundutbud Lagom ingår följande kanaler:
SVT 1, SVT 2, SVT 1 HD, SVT 2 HD, SVT 24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV3, TV 4, Kanal 5, TV 6, Sjuan, TV 8, Kanal 9, Kanal 9 HD, TV 10, Kanal 11, TV 12, TV 4 Film, Eurosport, Discovery Channel, Axess TV, MTV samt Viasat 14.

Med anledning av det nya avtalet kommer även medlemmarna att vara avgiftsbefriade från dessa 212 kronor/månad under tre månaders tid i andra kvartalet 2015.

Vänligen
Styrelsen Brf Pyramidalmen

2015-02-09

Obehöriga i garaget

Då vi har haft problem med obehöriga personer i garaget som har behövts avlägsnas med hjälp av polis, ber vi er att vara extra uppmärksamma på att ni inte släpper in någon obehörig när ni kör in och ut ur garaget. Stanna kvar med bilen tills ni ser att garageporten går igen innan ni åker vidare så slipper vi liknande otrevligheter.

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Brf Pyramidalmen

2014-12-20

Tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare

Föreningen har från och med den 1 december 2014 tecknat en kollektiv tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare i Trygg Hansa. Det innebär att från och med detta datum behöver du som medlem inte komplettera din hemförsäkring med tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare.

VIKTIGT!
Denna försäkring utgör endast ett tillägg till din hemförsäkring. Du måste alltså fortfarande teckna din egen hemförsäkring.