Brf Pyramidalmen
Tisdag 30 September 2014 (v40)

Välkommen till Brf Pyramidalmens hemsida!

Långbro Park ligger i en vacker dalgång i stadsdelen Älvsjö, som ligger en mil sydväst om Stockholm city. Här pågår en varsam men genomgripande omvandling, där befintliga sekelskiftesbyggnader och den klassiska parkanläggningen bevaras och utvecklas.

Har du som medlem något som du anser borde vara med på hemsidan så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med styrelsen, styrelsen@pyramidalmen.se.

Nyhetsbrev

Du som vill ha våra nyhetsbrev via epost vänligen registrera dig. Detta gör du på sidan Pyramidnytt som du även hittar i vänstermarginalen.

 

 

Nyheter:

Höstträff (Obs! nytt datum)

På söndag den 5/10 bjuder vi in till höstträff/höststädning för alla medlemmar i föreningen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-09-11)

Beträffande förvaring på burtaken i källarförråden

Vid genomgång av fastighetens samtliga allmänna utrymmen har styrelsen observerat att taken till förrådsburarna används för förvaring. Det är inte tillåtet. Det måste vara möjligt att komma åt de rör som går ovanför förrådsburarna. Dessutom, vid en eventuell brand i källarutrymmet ökar brandbelastningen av material som förvaras högt upp och kommer att göra att brandförloppet blir häftigare och branden därmed svårare att begränsa.

Allt som förvaras ovanpå förråden måste vara avlägsnat  senast 2014-10-01 

Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Pyramidalmen

(2014-09-04)

Åtgärdande av anmärkningar från garantibesiktningen

Garantiarbetena börjar måndagen den 1 september och beräknas ta totalt cirka 8 veckor. Arbetena påbörjas i port 382 därefter i 380, 390, 388, 386 samt sist 384. Arbetena kommer att ske mellan kl 08.00-16.00 måndag till fredag.

Lappar kommer att sättas upp i portarna innan arbetet påbörjas och varje medlem får en särskild notering när hantverkarna kommer till deras lägenhet. Om ni ej kan vara hemma, så skall ni ställa låset i serviceläge. Övrig information kommer att anslås i respektive port och till varje enskild medlem.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-08-29)

Sprickor i lägenhet på grund av sprängning

Sprickor kan uppkomma i lägenheterna på grund av sprängning­arna vid bygget av Grindstugorna. Om du upptäcker att nya sprickor har uppkommit ska du rapportera detta till styrelsen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-07-02)

Ombyggnad i lägenhet

Kom ihåg att du alltid måste informera styrelsen när du planerar att göra en ombyggnation i din lägenhet (se föreningens stadgar, 27§).

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-07-02)

Byte av entreprenör för städning

Från och med den 1 juli kommer Maries Puts & Städ AB att utföra städningen av entréer och trapphus. Normalt kommer städningen att utföras på onsdagar.

En mer genomgripande storstädning av samtliga trapphus kommer att utföras måndagen och tisdagen den 14 – 15 juli.

Vänliga hälsningar
Brf Pyramidalmens styrelse

(2014-07-02)

Trädgårdsskötsel på vår gård i sommar

Styrelsen har tecknat avtal med Karålas Byrålåda, ett lokalt trädgårdsmästarföretag i Älvsjö, avseende trädgårdsskötsel av föreningens gård under juli. Ogräs kommer att rensas, häckarna runt sofforna beskäras. Trädet kommer att beskäras för att det ska få en vacker form på kronan.

Till föreningen har införskaffats vattenslang, som tillsammans med en vattenkanna förvaras i barnvagnsförrådet på källarplanet i 386.

Vänliga hälsningar
Brf Pyramidalmens Styrelse

(2014-07-02)

Nyheter

Höstträff (Obs! nytt datum)
På söndag den 5/10 bjuder vi in till höstträff/höststädning… (2014-09-11)

Beträffande förvaring på burtaken i källarförråden
Vid genomgång av fastighetens samtliga allmänna… (2014-09-04)

Åtgärdande av anmärkningar från garantibesiktningen
Garantiarbetena börjar måndagen den 1 september… (2014-08-29)

Kalender

Beträffande förvaring på burtaken i källarförråden
Vid genomgång av fastighetens samtliga allmänna… (2014-10-01)

Höstträff (Obs! nytt datum)
På söndag den 5/10 bjuder vi in till höstträff/höststädning… (2014-10-05)

Styrelsemöte
(2014-10-14)

Anslagstavla

Flyttkartonger ca 50 st
(2014-09-03)

E-posta webbansvarig | Logga in | Glömt lösenordet?