Hämtar...
MENY

Brf Pyramidalmen

Hämtar...

Välkommen till Brf Pyramidalmens hemsida!

Långbro Park ligger i en vacker dalgång i stadsdelen Älvsjö, som ligger en mil sydväst om Stockholm city. Här pågår en varsam men genomgripande omvandling, där befintliga sekelskiftesbyggnader och den klassiska parkanläggningen bevaras och utvecklas.

Har du som medlem något som du anser borde vara med på hemsidan så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med styrelsen, styrelsen@pyramidalmen.se.

Nyhetsbrev

Du som vill ha våra nyhetsbrev via epost vänligen registrera dig. Detta gör du på sidan Pyramidnytt som du även hittar i vänstermarginalen.

 

 

Nyheter:

2014-10-27

Energideklaration för våra fastigheter

Vi har nu erhållit en energideklaration för våra fastigheter och resultatet är mycket bra. Kommentaren från JM är:

"Byggnadens uppmätta värde är 58 kWh/m2Atemp och år. När denna byggnad uppfördes var kravet för nya byggnader 110 kWh/m2Atemp och år. Detta medför att byggnaden Brf Pyramidalmen har en mycket god energiprestanda."

Bifogat finner ni energideklarationsdokumenten.

Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Pyramidalmen

2014-10-27

Bilder från höstträffen

Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som närvarade på höstträffen och hjälptes åt för att hålla vår gård i gott skick.

Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Pyramidalmen

2014-10-10

Trafikhinder vid infart till vår innergård

Nu är stolpen, som ska hindra infart på gården, på plats. Stolpen är låst med ett så kallat brandkårslås. Räddningstjänstens fordon samt färdtjänstfordon har nycklar för att kunna lyfta undan stolpen. Nycklar finns även hos Brf Pyramidalmens styrelse.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

2014-10-10

Parkeringsförbud

Det har införts P-förbud på Västerängsvägen (båda sidor) ut mot Svartlösavägen.

Vidare har man infört P-förbud på måndagar (båda sidor) på Västerängsvägen upp mot Johan Skyttes väg. Där är det även permanent P-förbud på höger sida upp mot Johan Skyttes väg.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen