Brf Pyramidalmen
Torsdag 23 Oktober 2014 (v43)

Välkommen till Brf Pyramidalmens hemsida!

Långbro Park ligger i en vacker dalgång i stadsdelen Älvsjö, som ligger en mil sydväst om Stockholm city. Här pågår en varsam men genomgripande omvandling, där befintliga sekelskiftesbyggnader och den klassiska parkanläggningen bevaras och utvecklas.

Har du som medlem något som du anser borde vara med på hemsidan så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med styrelsen, styrelsen@pyramidalmen.se.

Nyhetsbrev

Du som vill ha våra nyhetsbrev via epost vänligen registrera dig. Detta gör du på sidan Pyramidnytt som du även hittar i vänstermarginalen.

 

 

Nyheter:

Trafikhinder vid infart till vår innergård

Nu är stolpen, som ska hindra infart på gården, på plats. Stolpen är låst med ett så kallat brandkårslås. Räddningstjänstens fordon samt färdtjänstfordon har nycklar för att kunna lyfta undan stolpen. Nycklar finns även hos Brf Pyramidalmens styrelse.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-10-10)

Parkeringsförbud

Det har införts P-förbud på Västerängsvägen (båda sidor) ut mot Svartlösavägen.

Vidare har man infört P-förbud på måndagar (båda sidor) på Västerängsvägen upp mot Johan Skyttes väg. Där är det även permanent P-förbud på höger sida upp mot Johan Skyttes väg.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-10-10)

Beträffande förvaring på burtaken i källarförråden

Vid genomgång av fastighetens samtliga allmänna utrymmen har styrelsen observerat att taken till förrådsburarna används för förvaring. Det är inte tillåtet. Det måste vara möjligt att komma åt de rör som går ovanför förrådsburarna. Dessutom, vid en eventuell brand i källarutrymmet ökar brandbelastningen av material som förvaras högt upp och kommer att göra att brandförloppet blir häftigare och branden därmed svårare att begränsa.

Allt som förvaras ovanpå förråden måste vara avlägsnat  senast 2014-10-01 

Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Pyramidalmen

(2014-09-04)

Åtgärdande av anmärkningar från garantibesiktningen

Garantiarbetena börjar måndagen den 1 september och beräknas ta totalt cirka 8 veckor. Arbetena påbörjas i port 382 därefter i 380, 390, 388, 386 samt sist 384. Arbetena kommer att ske mellan kl 08.00-16.00 måndag till fredag.

Lappar kommer att sättas upp i portarna innan arbetet påbörjas och varje medlem får en särskild notering när hantverkarna kommer till deras lägenhet. Om ni ej kan vara hemma, så skall ni ställa låset i serviceläge. Övrig information kommer att anslås i respektive port och till varje enskild medlem.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Pyramidalmen

(2014-08-29)

Nyheter

Trafikhinder vid infart till vår innergård
Nu är stolpen, som ska hindra infart på… (2014-10-10)

Parkeringsförbud
Det har införts P-förbud på Västerängsvägen… (2014-10-10)

Beträffande förvaring på burtaken i källarförråden
Vid genomgång av fastighetens samtliga allmänna… (2014-09-04)

Kalender

Styrelsemöte
(2014-11-20)

Styrelsemöte
(2014-12-15)

Styrelsemöte
(2015-01-13)

Anslagstavla

Flyttkartonger ca 50 st
(2014-09-03)

E-posta webbansvarig | Logga in | Glömt lösenordet?