!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

Välkommen till Brf Pyramidalmens hemsida!

Långbro Park ligger i en vacker dalgång i stadsdelen Älvsjö, som ligger en mil sydväst om Stockholm city. Här har genomförts en varsam men genomgripande omvandling, där befintliga sekelskiftesbyggnader och den klassiska parkanläggningen bevarats och utvecklats.

Har du som medlem något som du anser borde vara med på hemsidan så är du hjärtligt välkommen att ta kontakt med styrelsen, styrelsen@pyramidalmen.se.

Nyhetsbrev

Du som vill ha våra nyhetsbrev via epost vänligen registrera dig. Detta gör du på sidan Pyramidnytt som du även hittar i vänstermarginalen.

 

 

Nyheter:

Kallelse till extra föreningsstämma

2017-02-22

Som tidigare meddelats kommer en extra föreningsstämma att äga rum den 2 mars 2017 kl 18.30 i styrelserummet bredvid cykelförrådet på gården. Kallelsen har delats ut till samtliga medlemmar.

Du kan även ta del av kallelsen här genom att klicka på länken.

Byte av portkod

2017-02-12

Byte av portkod kommer att ske den 13 februari 2017. Meddelande om detta har lämnats i samtliga brevlådor. (Den nuvarande koden fungerar dock till och med den 18 februari.)

Styrelsen

Förändring av inpassering genom gångporten intill garageinfarten

2017-01-19

Från och med den 23 januari 2017 kommer dörren enbart att kunna öppnas utifrån med inpasseringsbricka.

Ändringen genomförs för att minska risken för att obehöriga, som har fått kännedom om portkoden, kommer in i garaget.

Styrelsen

Utskriftvänlig version